handgranatsbanan

Vi tar genvägen genom skogen förbi handgranatsbanan.

Vi tar genvägen genom skogen förbi handgranatsbanan.