Fika

Fika och lunch i botten av skidbacken.

Fika och lunch i botten av skidbacken.