Kungsfiskare

Kungsfiskare (Alcedo atthis). Foto: Anders Grönlund, Strixphoto

Kungsfiskare (Alcedo atthis). Foto: Anders Grönlund, Strixphoto